Μονώσεις ταρατσών

Mονώσεις Ταρατσών

Οι Mονώσεις ταρατσών και κτιρίων αποτελούν την ιδανικότερη λύση εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα άμεσης απόσβεσης του κεφαλαίου που θα δαπανηθεί για την υλοποίησή τους.

Ειδικά οι Mονώσεις ταρατσών χρειάζονται πολύ προσοχή όσο αφορά τα υλικά και την εφαρμογή τους.

Η σημασία της σωστής μόνωσης μίας κατασκευής είναι τόση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι δυνατό να ξοδέψει κανείς πολλά για μόνωση.

 

 

Η σωστή επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος της οικοδομής που πρόκειται να προστατευθεί. Η κατασκευή μίας οικοδομής απαιτεί διαφορετικού είδους μόνώσεις που κατασκευάζονται σε διαφορετικές φάσεις.

 

 

Για τις περισσότερο τυπικές περιπτώσεις, οι παρακάτω δυο τρόποι περιγράφουν τις πιο συνηθισμένες μεθόδους: